Identyfikator artykułu: 000079172 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-08-2012

Czy modułowe banki we/wy z takim samym numerem banku mogą być zasilane różnymi zasilaczami?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, w przypadku urządzeń Altera® obsługujących modułowe banki we/wy modułowe banki modułowe o tym samym numerze banku mogą być zasilane oddzielnymi zasilaczami. Na przykład bank 1A może być zasilany innym zasilaczem niż bank 1C. Modułowe banki wejścia/wyjścia mają unikalne piny zasilania VCCIO.

Napięcie wymagane w banku jest oparte na standardzie I/O stosowanym w tym banku i/lub domyślnym ustawieniu napięcia zdefiniowanym w opr