Identyfikator artykułu: 000079344 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego bloki pamięci M9K lub M144K w urządzeniach Stratix IV nie zapisują nowych danych, mimo że sygnały sterujące związane z zapisem działają prawidłowo?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Jeśli sygnał zegara nie spełnia minimalnej specyfikacji szerokości impulsu (zegar wysokiego czasu i niskiego czasu taktowania zegara) przez cały czas wykonywania operacji zapisu (wren=1), nowe dane mogą nie zostać poprawnie zapisane w bloku pamięci w urządzeniach Stratix® IV. Sygnały zegarowe naruszające tę specyfikację mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie pamięci w następujących trybach:

 

 • M144K
  • True-Dual-Port , odczyt przed zapisem
  • Prosty, podwójny port, odczyt przed zapisem
 • M9K
  • True-Dual-Port , odczyt przed zapisem

Tryb Odczyt przed zapisem jest wybrany, jeśli którykolwiek z poniższych warunków jest spełniony:

 •  Ten sam parametr odczytu podczas zapisu portu jest ustawiony na "NEW_DATA_WITH_NBE_READ" OR
 •  Ten sam parametr odczytu podczas zapisu portu jest ustawiony na "OLD_DATA" OR
 •  Parametr "odczyt podczas zapisu" portu mieszanego jest ustawiony na "OLD_DATA"

Jeśli nie można zagwarantować integralności sygnału zegara w Twojej aplikacji, możesz wykonać jedną z następujących opcji:

 • Wyłącz operację zapisu (wren=0), gdy zegar ubije (np. podczas podkręcenia zasilania lub konfiguracji zewnętrznego źródła zegara)
 • Korzystaj z PLL na chipie jako źródła zegara wejściowego do bloku pamięci.
 • Przeprowadzaj globalny resetowanie na całym chipie, zapewniając DEV_CLRn dla ponad 500 μs, gdy zegar staje się stabilny
 • Użyj trybu szybkiego zapisu. Ten tryb jest wybierany, gdy ten sam parametr odczytu podczas zapisu portu jest ustawiony na "NEW_DATA_NO_NBE_READ" A parametr mieszany port odczytu podczas zapisu jest ustawiony na "DONT_CARE"

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.