Identyfikator artykułu: 000079525 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę użyć analizatora logicznego SignalTap II w projekcie APEX II, który umożliwia inkasację nadajników LVDS?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Analizator logiczny SignalTap® II można użyć do debugowania projektu APEX® II, który zawiera kanał nadajnika LVDS, o ile kanał ma 10 bitów szerokości lub mniej.

Więcej informacji na temat korzystania z analizatora logicznego SignalTap II można znaleźć w sekcji Debugowanie projektu przy użyciu wbudowanego analizatora logicznego SignalTap II (PDF) w tomie 3 podręcznika Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Apex™ II

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.