Identyfikator artykułu: 000079596 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy w przypadku urządzeń Cyclone III mogę wybrać PCI jako standard we/wy i połączyć standard VCCIO z 3,3 V?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, Cyclone® Urządzenia III nie obsługują standardu PCI I/O z VCCIO 3,3 V. Urządzenie może obsługiwać jedynie standard PCI I/O z VCCIO wynoszącym 3,0 V.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie AN447:Interfacing Cyclone III Devices with 3.3/3.0/2.5-V LVTTL/LVCMOS I/O Systems (PDF).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Cyclone® III FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.