Identyfikator artykułu: 000079609 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-09-2011

Nieprawidłowe sieci zegara Stratix V

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Oprogramowanie Quartus® II nie modeluje prawidłowo timingów wydajność sieci zegarowych w urządzeniach Stratix V ES, gdy wykorzystywane są krawędzie sygnału zegara. Wpływa na inżynierię Stratix V przykładowych urządzeń.

  Rozwiazanie

  Odpowiednie częstotliwości taktowania można znaleźć w arkuszu danych Stratix V. ograniczenia w tym przypadku.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.