Identyfikator artykułu: 000079817 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy muszę przeprogramować moje urządzenie MAX II, jeśli chcę użyć innego poziomu napięcia VCCIO w banku?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, nie musisz ponownie programować swojego urządzenia MAX II, jeśli zasilasz bank za pomocą innego VCCIO, niż zostało to ustawione w przypisanych projektach i wcześniej zaprogramowane w urządzeniu.  MAX urządzenia II mają jeden bufor wejścia/wyjścia, który działa zgodnie ze specyfikacją określoną przez ustawienie VCCIO. Ustawienie wytrzymałości dysku jest kontrolowane przez programowanie. Jeśli chcesz zmienić ustawienie wytrzymałości dysku z maksimum na minimalne lub odwrotnie, urządzenie musi zostać ponownie zaprogramowane przy tym ustawieniu.  Na przykład jeśli urządzenie jest zaprogramowane z we/wy w banku 1 przypisanym do 3,3 V LVTTL i maksymalną mocą dysku, ale jest zasilane na płycie głównej przez VCCIO = 2,5 V, bufory we/wy będą działać zgodnie z określonymi warunkami roboczymi 2,5 V z maksymalną mocą prądu dla 2,5 V LVTTL.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

MAX® II CPLD

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.