Identyfikator artykułu: 000079827 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 22-10-2013

Dlaczego widzę nieprawidłową inicjalizację moich bloków pamięci Arria V M10K?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0sp1 i wcześniej może się okazać, że początkowa zawartość bloków pamięci Arria® V M10K jest nieprawidłowa w sprzęcie.

Problem dotyczy przypadków, w których dwa jednoportowe bloki RAM są pakowane w jeden zasób M10K, gdzie oba bloki RAM mają stałą (VCC lub GND) umożliwiającą odczyt lub zapis.

Rozwiazanie

Podłącz sygnały odczytu i zapisu do sygnałów dynamicznych, aby nie były one związane z VCC lub GND.

Ma to zostać naprawione w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Arria® V GT
FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V SX SoC
FPGA Arria® V ST SoC

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.