Identyfikator artykułu: 000079852 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Na jakie funkcje oprogramowania Quartus® II ma wpływ znany problem z blokami M-RAM w urządzeniach Stratix II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Istnieje znany problem z niektórymi wersjami krzemu dla urządzeń Stratix® II. Informacje o tym, których urządzeniach dotyczy problem, można znaleźć w dokumencie Stratix II FPGA Family Errata Sheet (PDF).

 

Generacja plików programowania jest wyłączona w przypadku projektów wykorzystujących bloki M-RAM w Stratix urządzeniach II w niektórych wersjach oprogramowania Quartus® II. Opisy tego problemu i rozwiązań są dostępne w arkuszu errata (PDF) rodziny Stratix II FPGA rodziny).

Jeśli korzystasz z krzemu, którego dotyczy problem z blokami M-RAM, poniższe powiązane rozwiązania opisują inne funkcje oprogramowania, których dotyczy znany problem z blokami M-RAM.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.