Identyfikator artykułu: 000079884 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-08-2013

Dlaczego widzę niższą wydajność Fmax w projektach ukierunkowanych na urządzenia Cyclone V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w wersjach oprogramowania Quartus® II w wersjach 13.0 i 13.0 SP1, można zauważyć zmniejszoną wydajność Nios® II Fmax w projektach ukierunkowanych na urządzenia Cyclone® V.

  Rozwiazanie

  Dostępna jest poprawka, która rozwiązuje ten problem dla oprogramowania Quartus® II wersji 13.0 i 13.0 SP1. Pobierz i zainstaluj odpowiednią poprawkę z poniższych łączy:

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 6 prod.

  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.