Identyfikator artykułu: 000079908 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 02-12-2016

Gdzie mogę znaleźć personalizator pliku BSDL przed konfiguracją i po konfiguracji dla urządzeń Stratix IV GX, Stratix IV GT, Stratix IV E, Arria II GX i HardCopy® III?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku urządzeń Stratix® IV GX, Stratix IV GT, Stratix IV E, Arria® II GX oraz HardCopy® III plik BSDL — wstępna konfiguracja i generacja po konfiguracji są teraz generowane i dostosowywane w oprogramowaniu Quartus® II.

W celu wygenerowania pliku BSDL w oprogramowaniu Quartus® II:

1) W menu Przypisane kliknij Ustawienia.
2) Z listy Kategoria wybierz Poziom płyty głównej w sekcji Ustawienia narzędzia EDA.
3) W polu Zeskanuj granice poziomu płyty głównej, wybierz BSDL z listy Format.
4) Wpisz lub wyszukaj lokalizację, której chcesz użyć jako katalog wyjściowy pliku BSDL. Domyślna lokalizacja to katalog /board/bsd.
5) Wybierz plik wstępnie konfiguracyjny BSDL lub plik BSDL po konfiguracji.
6) Aby wygenerować plik BSDL, skompiluj projekt.

Więcej informacji i przykład na temat sposobu korzystania ze skryptu tcl do generowania plików BSDL w oprogramowaniu Quartus II można znaleźć Altera pomocy technicznej BSDL.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 5 prod.

FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX
Urządzenia HardCopy™ III ASIC

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.