Identyfikator artykułu: 000079915 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 10-10-2011

Test zgodności PCI Express nie generuje wzorca zgodności drugiej generacji

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Funkcja MEGACore PCI Express nie generuje gen2 wzorce zgodności dla twardej implementacji IP w Stratix IV Urządzenia GX, ponieważ twarde obwody resetowania IP trzymają urządzenie nadawczo-odbiorcze przy resetowaniu.

  Ten problem wpływa na twardą implementację IP PCI Express Funkcja MegaCore ukierunkowana na urządzenia Stratix IV GX, które wykorzystują resetowanie system .v lub .vhd megacore. w oparciu o opis rozdziału "Resetuj i zegary" Instrukcja obsługi kompilatora PCI Express. (Nie wpływa to na _plus.v lub .vhd MegaCore. funkcji).

  Rozdzielczość

  Sposobem obejścia jest modyfikacja definicji sygnału. rx_digitalreset_serdes w pliku .v lub .vhd podczas uruchamiania testu zgodności. przedstawia wymaganą modyfikację w przypadku testów zgodności oraz definicji normalnego działania.

  Definicja rx_digitalreset_serdes do testowania zgodności i Normalna praca
  // Use this assignment for compliance testing assign rx_digitalreset_serdes = rc_rx_digitalreset; // Use this assignment for operation in non-compliance mode assign rx_digitalreset_serdes = rc_rx_digitalreset | rst_rxpcs;

  Ponadto zastrzeżony test_in bit (test_in[32]) należy zdefiniować jako wejście do obwodu resetowania, aby wskazywać, że DUT wykonuje test zgodności. Kiedy test_in[32] jest ustawiona na 1, część obwodu resetowania, który wprowadza błąd zgodności jest pomijany. Kiedy ten bit jest ustawiony na 0, PCI Express Funkcja MegaCore działa w normalnym trybie roboczym.

  Ten problem został naprawiony w wersji 10.1 megacore PCI Express Funkcja.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® IV FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.