Identyfikator artykułu: 000079924 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy można podpiąć piny CONF_DONE i nSTATUS do napięcia wyższego niż VCCPGM w urządzeniach Stratix III lub Stratix IV lub VCCIO w innych rodzinach urządzeń?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, piny CONF_DONE i nSTATUS można podpiąć do napięcia wyższego niż VCCPGM w urządzeniach Stratix® III lub Stratix IV i wyższego niż VCCIO w innych rodzinach urządzeń.

Te otwarte piny wyładujące mogą zaakceptować napięcia wejściowe do zalecanej maksymalnej oceny (Vi) dla rodziny urządzeń.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E
Stratix® III FPGA
Stratix® IV FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.