Identyfikator artykułu: 000079933 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego nie mogę wybrać urządzenia MAX 7000S w programatorze MAX PLUS II dla mojego pliku obiektowego programowania MAX 7000E (.pof)?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Jeśli używasz MAX® 7000E POF do zaprogramowania urządzenia MAX 7000S, musisz wybrać odpowiednie urządzenie MAX 7000E na programatorze. Na przykład, jeśli próbujesz zaprogramować urządzenie EPM7128SLC84 za pomocą EPM7128ELC84 POF, musisz wybrać urządzenie EPM7128ELC84 na Programatorze. Oprogramowanie MAX PLUS® II automatycznie zaprogramuje urządzenie MAX 7000S.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

CPLD Intel® MAX® 7000S

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.