Identyfikator artykułu: 000079940 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 25-02-2013

Błąd wewnętrzny: podsystem: DEV, plik: /quartus/ddb/dev/dev_basic_info.cpp Błąd wewnętrzny: podsystem: DYGR, plik:/quartus/ddb/dygr/dygr_device_record_manager.cpp

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 12.1 i wcześniej, mogą pojawić się te komunikaty o błędzie podczas kompilowania projektów z włączoną fizyczną syntezą. Ten problem dotyczy projektów ukierunkowanych na urządzenia Cyclone® V, jeśli urządzenia Arria® V nie są zainstalowane.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj biblioteki urządzeń Arria V.

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji oprogramowania Quartus II 12.1 SP1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA SoC Cyclone® V ST

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.