Identyfikator artykułu: 000079953 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 20-08-2013

Czy megafunction ALTASMI_PARALLEL obsługuje wykonanie instrukcji 4BYTEADLOKX dla urządzeń konfiguracyjnych EPCQ256?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 SP1 i wcześniej megafunction ALTASMI_PARALLEL nie umożliwia wydania instrukcji 4BYTEADGÓRZEX urządzeniu konfiguracyjnemu EPCQ256.  Instrukcja ta jest wymagana, aby wyjść z trybu adresowania 4-bajtowego po jego wprowadzeniu za pomocą instrukcji 4BYTEADDREN.

Jest to ważne tylko w przypadku korzystania z rodziny urządzeń Altera® starszych niż generacja 28 nm (takich jak urządzenia Stratix® IV) do konfiguracji za pomocą urządzenia konfiguracyjnego EPCQ256. Rodziny urządzeń starszych niż 28 nm wymagają, aby urządzenie konfiguracyjne EPCQ256 działało w trybie adresowania 3-bajtowego, aby pomyślnie je skonfigurować.

Rozdzielczość

Poniższa poprawka oprogramowania Quartus® II w wersji 13.0 dodaje port do megafunction ALTASMI_PARALLEL, co ułatwia wykonanie instrukcji 4BYTEADGÓRZEX.

Funkcja ta ma zostać włączona w przyszłości w zgodzie z oprogramowaniem Quartus II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 9 prod.

Stratix® III FPGA
FPGA Stratix® IV E
FPGA Arria® II GX
FPGA Arria® II GZ
FPGA Stratix® IV GX
Cyclone® III FPGA
FPGA Cyclone® III LS
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Cyclone® IV E

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.