Identyfikator artykułu: 000079963 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego program weryfikacyjny firmy intel pokazuje niedopasowania, gdy złota lista sieci VQM zawiera megafunkcję lpm_mult?

Środowisko

 • Weryfikacja
 • DSP
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Niedopasowania występują, gdy złota lista sieci zawiera megafunction lpm_mult zaimplementowany w logice z parametrem lpm_pipeline jest większa niż 0.

  Oprogramowanie Quartus®® II implementuje w logice lpm_mult megafunctluminacje zamiast bloku DSP w następujących sytuacjach:

  • Projekt dotyczy urządzenia bez bloków DSP, takiego jak urządzenie Cyclone™ .
  • Liczba megafunctów lpm_mult w złotym projekcie jest większa niż liczba dostępnych bloków DSP w urządzeniu docelowym.
  • Określasz, że megafunction lpm_mult zostać wdrożony w logice.

  Aby rozwiązać ten problem:
  Jeśli utworzysz na lpm_mult megafunction w swoim kodzie RTL, zastosuj właściwość czarnej skrzynki do modułu, który tworzenia inkasuje megafunkcję lpm_mult. Jeśli Twoje narzędzie syntezy wywnioskuje megafunkcję lpm_mult, stwórz plik otoki wokół mnożnika i zastosuj właściwość czarnej skrzynki do modułu otoki.

  Więcej informacji na temat weryfikacji Quartus® II można znaleźć w sekcji Weryfikacja Firmy Quartus II w tomie 3.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.