Identyfikator artykułu: 000079965 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jaki jest typowy tryb uśpiania ICC w urządzeniach APEX II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Typowy tryb uśpiania ICC dla urządzeń APEX II wynosi 100 mA. Ten numer dotyczy wszystkich członków rodziny urządzeń i wszystkich stopni prędkości. Należy pamiętać, że jest to typowy numer i że rzeczywiste czuwanie przy rozwiązaniu ICC, które obserwujesz na swoim urządzeniu APEX II, może się różnić.

Wartości dla typowego uśpienia ICC w wersji 3.0 i niższej dla rodziny urządzeń II APEX są nieprawidłowe i zostaną zaktualizowane w kolejnej wersji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Apex™ II

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.