Identyfikator artykułu: 000079985 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-06-2015

Czy istnieje znany problem ze konfigurowaniem urządzenia Arria 10 przez JTAG, gdy łańcuch JTAG zawiera również urządzenie MAX 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na znany problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 14.1 może nie być w stanie skonfigurować urządzenia Arria® 10 przez JTAG, jeśli w tym samym łańcuchu znajduje się również urządzenie MAX® 10, które nie jest zaprogramowane w tej samej operacji JTAG.

  Rozdzielczość

  Aby tego uniknąć, fizycznie omiń urządzenie z MAX 10 na płycie głównej i skonfiguruj tylko urządzenie Arria 10 lub skonfiguruj oba urządzenia przy tej samej operacji.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.