Identyfikator artykułu: 000079989 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy punkty V1, V2, V3, V4,V5 w arkuszu POWER2 są w układzie Cyclone III F780 Schematic, czy punkty V1, V2, V3, V4,V5 w arkuszu DDR2 SDRAM POWER i TERM?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W Cyclone® III schemat płyty programistycznej F780, punkty V1, V2, V3, V4, V5 w arkuszu POWER 2 i punkty V1, V2, V3, V4, V5 w karcie DDR2 SDRAM POWER &TERM nie są takimi samymi punktami elektrycznymi.

V1, V2, V3, V4, V5 w arkuszu POWER 2 są podłączone do J13 na arkuszu IO i złącza użytkownika. W przypadku V1, V2, V3, V4, V5 w arkuszu DDR2 SDRAM POWER &TERM można prześledzić nazwę sieci punktu na schemacie, aby zobaczyć, gdzie jest połączony.

Przykładowo,
DDR2BOT_CKE —> V1
DDR2BOT_WEn —> V2
DDR2BOT_RASn —> V3
DDR2BOT_ODT -> V4
DDR2BOT_BA2 -> V5

Możesz to sprawdzić w pliku układu płyty programistycznej za pomocą narzędzi programistycznych PCB.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Cyclone® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.