Identyfikator artykułu: 000079994 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy Altera modele IBIS obsługują standard I/O 1,5 V PCML?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, modele Altera® IBIS nie obsługują standardu I/O 1,5 V PCML. Wszystkie modele Altera IBIS mogą być wykorzystywane wyłącznie do ogólnych zastosowań we/wy. Ponieważ standard 1,5 V PCML jest stosowany w przypadku pinów HSSI w brzegach urządzeń nadawczo-odbiorczych na brzegach Stratix® GX, Stratix II GX, Stratix IV GX, Stratix IV GT, Cyclone® IV GX, Arria® GX oraz Arria II GX, model 1,5 V PCML IBIS nie jest obsługiwany.

W przypadku standardowego modelowania 1,5 V PCML dla pinów HSSI w bankach urządzeń nadawczo-odbiorczych Altera oferuje wysoce precyzyjne, szyfrowane modele HSPICE w modelach NRC do Altera urządzeń.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 8 prod.

FPGA Arria® GX
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Arria® II GX
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® II GX
Układ FPGA Stratix® GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.