Identyfikator artykułu: 000080078 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 25-11-2016

Błąd może wystąpić podczas korzystania z wielu plików EMIF w jednej kolumnie i udostępniania pinów RZQ

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Jeśli korzystasz z wielu interfejsów pamięci zewnętrznej w jednej kolumnie, możesz podczas udostępniania pinów RZQ występuje następujący komunikat błędu:

  Error:

  Internal Error: Sub-system: AMM,

  Fkile: /quartus/db/amm/amm_atom_mod_util_impl.cpp, Line: 4623

  Cannot merge atoms - incompatible sources.

  Rozdzielczość

  Sposobem obejścia tego problemu jest modyfikacja pliku RTL wdrożonego przez IP EMIF. Postępuj w następujący sposób:

  1. Otwórz wszystkie instancje pliku. altera_emif_arch_nf_oct.sv.
  2. Zlokalizuj in instantiation twentynm_termination_logic.
  3. Komentuj lub usuń linię łączącą port s2pload z tego modułu na sygnał oct_s2pload.
  4. Zwiększ możliwości swojego projektu.

  Dla każdego interfejsu pamięci zewnętrznej należy użyć oddzielnego rezystora RZQ. ponieważ spowoduje to poprawę dokładności skalibrowanego wypowiedzenia. Ustawienia.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.