Identyfikator artykułu: 000080094 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Jak mogę zmodyfikować parametr "Starting Channel Number" w instancji nadajnika-odbiornika RapidIO wygenerowanego przez Qsys?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Wersja RapidIO wygenerowana przez Qsys nie pozwala na modyfikowanie "numeru kanału wyjściowego" swoich nadajników-odbiorników.

  Dotyczy to rodziny urządzeń nadawczo-odbiorczych z rodziny Cyclone® IV, Arria® II oraz Stratix® IV, wykorzystujących oprogramowanie Quartus® II w wersji 13.0sp1 i wcześniejszej.

  Rozdzielczość

  Aby obejść ten problem i zmodyfikować "Startowy numer kanału" wygenerowanego przez Qsys na instancji urządzenia nadawczo-odbiorczego RapidIO, zmień ręcznie wygenerowany rtl MegaWizard™, wykonując następujące czynności:

  1. Przejdź do katalogu syntezy/podmodułów instancji Qsys.
  2. Otwórz plik "_qsys_rapidio_0_riophy_gxb.v i zmień parametr "starting_channel_number" na żądaną wartość.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Cyclone® IV GX
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Arria® II GX
  FPGA Arria® II GZ

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.