Identyfikator artykułu: 000080127 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego mój sygnał DQS odczytu Stratix zacięł się przy nieprawidłowej zmianie fazy?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Podczas korzystania z sygnałów DQS w Stratix urządzeniach należy upewnić się, że zegar referencyjny DLL do FPGA jest zawsze prawidłowy po konfiguracji. Oznacza to, że zegar referencyjny DLL musi być zgodny ze specyfikacjami VIH i ETHERNET standardu IO. Jeśli zegar referencyjny DLL nie spełnia określonych poziomów napięcia, faza inicjalizacji DLL może zostać uszkodzona, co skutkuje nieprawidłową wartością przesunięcia fazy. Mimo że DLL dokonuje automatycznej kalibracji, jeśli wartości bazowe licznika zostaną uszkodzone podczas inicjalizacji, przesunięcie przesunięcia fazy będzie nieprawidłowe i nie może zostać zaktualizowane, chyba że włączysz cykl zasilania urządzenia.

Podczas debugowania tego problemu najpierw sprawdź terminowanie na zegarze referencyjnym DLL. Podkręcanie do VTT może pozwolić na uzyskanie sygnału zegara referencyjnego DLL w stanie niedeterminowym, gdy nic nie prowadzi do linii.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Układy FPGA Stratix®

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.