Identyfikator artykułu: 000080153 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 09-03-2015

Jak zamknąć timingi w przypadku naruszeń konkurencyjnych funkcji wstrzymania i konfiguracji w systemie Arria 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis W Arria® 10 urządzeń instalator Quartus® II automatycznie pakuje się do adaptacyjnego modułu logicznego (ALM) w celu optymalizacji obszaru. Jeśli rejestr o krytycznym znaczeniu zostanie zapakowany w ten sam ALM, co jego sterownik LUT, router doda przewód przed zestawem LUT, aby uniknąć naruszeń czasu przechowywania. Może to negatywnie wpłynąć na krytyczną ścieżkę konfiguracji przechodzącą przez tę samą platformę LUT i trudno jest naprawić zarówno konfigurację, jak i naruszenia czasu przechowywania w tej strukturze.
  Rozdzielczość

  Nowy plik ustawień Quartus (. QSF) przypisanie jest dostępne, co zapobiega automatycznemu pakowaniu rejestru i jego prowadzenia LUT do tego samego ALM. Umożliwia to routerowi dodanie niezbędnego przewodu mocującego bezpośrednio przed rejestrem i nie wpływa negatywnie na krytyczną ścieżkę konfiguracji przez samą lut.

  Aby zapobiec pakowaniu się w rejestrację/lut, użyj następującego przypisania:

  set_instance_assignment -name QII_AUTO_PACKED_REGISTERS OFF -to

  To przypisanie jest dostępne w oprogramowaniu Quartus® II wersji 14.0 Arria wersji 10 i późniejszej. Przyszłe wersje oprogramowania Quartus® II mają zapaść automatycznie.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.