Identyfikator artykułu: 000080154 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego nie mogę wykonać dynamicznej rekonfiguracji trybu wiązanego zgodnie z instrukcjami w AN 558: wdrażanie dynamicznej rekonfiguracji w urządzeniach Arria II GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Z powodu brakujących kroków nie możesz wykonać dynamicznej rekonfiguracji trybu wiązanego zgodnie z instrukcjami z AN 558: wdrażanie dynamicznej rekonfiguracji w urządzeniach Arria® II GX.

W celu przełączania między połączone protokołami funkcjonalnymi wykonaj następujące czynności:

  1. Rekonfiguracja kanału z TX PLL select
  2. Rekonfiguracja cmu
  3. Rekonfiguracja centralnego modułu sterowania.

Możesz również połączyć pierwsze dwa kroki i w zamian skorzystać z rekonfiguracji kanału i procesora cmu.

Przykładowo, w przypadku modelu CMU 0 w trybie łączącym XAUI x4 oraz CMU 1 w trybie basic x4 bonded w bloku nadawczo-odbiorczym.  Po przełączeniu z XAUI x4 na Basic x4 wykonają Następujące czynności:

  1. Rekonfiguracja kanału z Tx PLL select to reconfigure channels from XAUI to BASIC and switch from CMU 0 to CMU 1
  2. Rekonfiguracja CMU w celu rekonfiguracji rozdzielacza zegara CMU
  3. Rekonfiguracja centralnego modułu sterowania w celu rekonfiguracji logiki PCS w celu obsługi trybu wiązanego

Informacje te zostaną zaktualizowane w przyszłej wersji AN 558.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.