Identyfikator artykułu: 000080164 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego podczas kompilacji wystąpił błąd instalatora, kiedy zestawiłem opakowanie ALTMEMPHY jako plik projektu najwyższego poziomu?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Po ustawieniu otoki ALTMEMPHY jako pliku projektu najwyższego poziomu wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie podczas kompilacji.

Błąd: następujące rejestry we/wy są wykorzystywane niezgodnie z prawem i muszą napędzać łańcuchy opóźnień, przekazując bufor wyjściowy I/O lub łańcuch opóźnień wprowadzany przez bufor wejściowy I/O.

Komunikat błędu instalatora mówi, że wyjścia bloków io_config muszą napędzać bufory we/wy, jeśli są podłączone.

Ponieważ phy jest ustawiony jako element najwyższego poziomu, wyjścia z io_config bloki dysków styki wyjściowe, w związku z tym,
wymóg instalatora jest naruszony.

Aby ominąć ten błąd, w wraptop_ddr2_phy.v, wymień następujący wiersz:

.hc_scan_dout(hc_scan_dout),

Z

.hc_scan_dout(),

To działanie odłącza dane wyjściowe io_config od pinów najwyższego poziomu w celu rozwiązania problemu niezgodności z prawem.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® V GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.