Identyfikator artykułu: 000080205 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-08-2012

Dlaczego widzę następujące ostrzeżenia podczas próby uruchomienia symulacji RTL przy użyciu modelu dostawcy DDR3 innej firmy w Modelsim?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas symulacji kontrolera opartego na pamięci DDR3 SDRAM UniPHY wygenerowanego w wersji oprogramowania Quartus® II przed 11.1 z modelem pamięci dostawcy wyświetlone zostaną następujące ostrzeżenia:

  #{hierarchy path}.cmd_task at time 50005156.0 ps WARNING: 500 nas jest wymagane po tym, jak RST_N przejdzie na tryb ekspedycyjny, zanim CKE stanie się aktywny.

  #{hierarchy path}.reset at time 50027031.0 ps WARNING: 200 nas wymaga, zanim RST_N przejdzie w chył.

  Rozdzielczość

  Powodem jest pominięcie opcji szybkiej kalibracji megawizardu, która nie będzie symulować pełnego czasu wymaganego do inicjalizacji i kalibracji.

  Począwszy od wersji 11.1 oprogramowania Quartus® II, istnieje opcja pełnej kalibracji, która wyeliminuje te ostrzeżenia.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Stratix® V GT

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.