Identyfikator artykułu: 000080216 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę założyć, że GNDA to ścieżka zwrotu dla V WIOŚ i VCCD_PLL?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, nie można zakładać, że GNDA jest ścieżką powrotną zarówno dla V DYREKTOR, jak i VCCD_PLL. GNDA to ścieżka powrotna jedynie dla V ROZKŁ.. VCCD_PLL jest zasilaniem cyfrowym i ma inną ścieżkę zwrotu z ziemi.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

Cyclone® III FPGA
FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Cyclone® III LS

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.