Identyfikator artykułu: 000080217 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego testy zeskanowania granic (ETHERNET) nie powiodą się natychmiast po zasilaniu mojego urządzenia FLEX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Jak podano w AN 39 (boundary scan testing in Altera Devices), system TENC DLA URZĄDZEŃ FLEX jest obsługiwany przed i po, ale nie podczas pracy. Konfiguracji. Dlatego jeśli testujesz przed konfiguracją, musisz trzymać nCONFIG na niskim poziomie, aby zapobiec uruchamianiu konfiguracji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Flex® 10K

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.