Identyfikator artykułu: 000080259 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Jak wdrożyć megafunction altlvds za pomocą opcji zewnętrznej PLL w urządzeniach Stratix III?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Korzystając z opcji zewnętrznej PLL w megafunction altlvds w urządzeniach Stratix® III, możesz użyć konfiguracji lewej/prawej PLL jako zwykłej PLL i połączyć PLL z megafunction altlvds.

Szczegóły ustawień PLL są następujące:

 • Ustawienia parametrów:
  • Wybierz typ PLL z lewej/prawej strony
  • Wybierz ścieżkę opinii w PLL w trybie synchronicznego dla źródła wynagrodzeń
 • Clk0: szybki zegar szeregowy podłączony do portu rx_inclock lub tx_inclock megafunction altlvds
  • Częstotliwość wyjściowa: szybkość transmisji danych
  • Przesunięcie fazy: -180 stopni
  • Cykl obciążeń: 50%
 • Clk1: sygnał load-enable podłączony do rx_enable lub tx_enable portu wejściowego megafunction altlvds
  • Częstotliwość wyjściowa: współczynnik szybkości/modernizacji danych
  • Zmiana fazy: [(współczynnik modernizacji – 2)/współczynnik modernizacji] * 360 stopni
  • Cykl obciążeń: (współczynnik 100/współczynnik modernizacji)%
 • Clk2: zegary rejestru synchronizacji
  • Częstotliwość wyjściowa: współczynnik szybkości/modernizacji danych
  • Zmiana fazy: (-180/współczynnik modernizacji) stopnie
  • Cykl obciążeń: 50%
 • Jeśli odbiornik stosuje dynamiczne wyrównanie fazy (DPA):
  • Zapoznaj się z raportem " Obwody dpa i zachowanie sygnału rx_dpa_locked w urządzeniach Stratix III (PDF)
  • W przypadku oprogramowania Quartus® II 8.0 lub nowszego wybierz zegar DPA na megafunction altpll. Sprawdź "Użyj tych ustawień zegara dla zegara DPA" w zakładce ustawień "Zegary wyjściowe". To ustawienie należy zastosować na zegarze wyjściowym używanym jako szybki zegar szeregowy (szybki). (Patrz uwaga 1)
  • Oprogramowanie Quartus II 7.2 SP3 i wcześniej nie ma pola "Użyj tych ustawień zegara dla zegara DPA" w megafunction altpll. Ustaw następujące elementy w pliku otoki wygenerowanym dla megafunction altpll:
   dpa_multiply_by i dpa_divide_by = taki sam współczynnik wielodostępowania/podziału co Clk0 (tj. częstotliwość zegara DPA jest taka sama jak szybkość transmisji danych).
   • Otwórz plik VHDL lub Verilog megafunction altpll.
    Jeśli używasz na przykład Verilog HDL, dodaj następujące 2 linijki w sekcji defparam. (Wartości zależą od ustawienia altpll/altlvds)
    altpll_component.dpa_multiply_by = ,
    altpll_component.dpa_divide_by = ,
 • Ustawienia te są dostępne dla wszystkich czynników i prędkości transmisji danych dostępnych w megafunction altlvds.
 • Opóźnienie wejścia danych i wyjścia LVDS może się różnić między altlvds przy użyciu zewnętrznych PLL i altlvds z wewnętrznym PLL.

Uwaga 1: Jeśli nie użyjesz tego ustawienia, może pojawić się następujące ostrzeżenie instalatora: zegar DPA atomu odbiornika SERDES "rx_0" jest napędzany przez PLL "PLL_NAME" z nieuprawnionymi parametrami dpa_multiply_by i dpa_divide_by.


Może również wystąpić następujący błąd instalatora:
Błąd: zegar lvds i częstotliwość zegara DPA atomu odbiornika SERDES "rx_0" muszą być takie same


 

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.