Identyfikator artykułu: 000080287 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 12-02-2015

Dlaczego podczas kompilowania z wiersza poleceń widzę błąd błędu w kodowaniu ARMCC?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w powłoce poleceń SoC EDS licencje ARMCC w wersji Altera-Edition mogą nie być zlokalizowane przez narzędzia kompilatora Arm®.

  Rozdzielczość

  Aby obejść ten problem, ustaw następujące zmienne środowiskowe w powłoce poleceń SoC EDS przed kompilacją lub działaniem, zrób: (wyświetlana składnia to DLA LOGICZNY):


  eksport ARMCC5_CCOPT=--tool_variant=altera
  eksport ARMCC5_ASMOPT=--tool_variant=altera
  eksport ARMCC5_FROMELFOPT=--tool_variant=altera
  eksport ARMCC5_LINKOPT=--tool_variant=altera


  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji układu SoC EDS.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 8 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Arria® V ST SoC
  FPGA Arria® V SX SoC
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Intel® Arria® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.