Identyfikator artykułu: 000080298 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego otrzymuję ostrzeżenie związane z szerokością "rx_recovered_clk" IP XAUI PHY?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Istnieje znany problem z IP XAUI PHY, w którym szerokość portu sygnału "rx_recovered_clk" w wygenerowanym HDL z MegaWizard™ jest nieprawidłowa szerokość.  Szerokość ma szerokość 3-bitową, gdy powinna wynosić 4.

  Ten problem został wprowadzony w wersji Quartus® II w wersji 11.0 i v11.0sp1, ale został naprawiony w wersji 11.1.  Dotyczy to wszystkich wariantów Stratix® IV, Arria® II, Cyclone® IV oraz HardCopy® IV obejmujących urządzenia nadawczo-odbiorcze.

  Rozdzielczość

  Obejście dla Quartus® II w wersji 11.0 polega na ręcznej zmianie szerokości na 4 bity.  To obejście jest również ważne dla Qaurtus II w wer. 11.0sp1.  Istnieje jednak poprawka, którą można zastosować do Quartus® II w wersji 11.0sp1.  Ten patch można pobrać za pomocą następujących łączy:

  Poprawka 1.32 oprogramowania Quartus® II w wersji 11.0SP1 dla systemu Windows

  Poprawka 1.32 oprogramowania Quartus® II wersji 11.0SP1 dla systemu Linux

  ReadMe wersji 11.0SP1 oprogramowania Quartus II dla poprawki 1.32

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 8 prod.

  Stratix® IV FPGA
  Arria® II FPGA
  Cyclone® IV FPGA
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Arria® II GX
  FPGA Arria® II GZ
  Urządzenia HardCopy™ IV GX ASIC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.