Identyfikator artykułu: 000080310 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy jest jakiś problem podczas symulacji megafunkcji Altera_PLL przy wejściu w fazę przesunięcia stopni?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, wystąpił problem z symulacją megafunkcji Altera_PLL przy wejściu w fazę przesunięcia stopni przy użyciu modeli symulacji wygenerowanych w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 12.0.

Jeśli przejdziesz do zmiany fazy w stopniach, nie zobaczysz poprawnej zmiany fazy w wyniku simuation ModelSim-Altera.

Przejście etapowe w stopniach jest po raz pierwszy obsługiwane w megafunction Altera_PLL w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 12.0.

Rozdzielczość

Aby uzyskać prawidłową zmianę etapu, należy przejść do przesunięcia etapu w przedziale czasowym. Możesz też zmienić kodowanie w pliku megawizard .v, jak pokazano poniżej:

nazwa .phase_shift0 = jednostka ,
do
nazwa .phase_shift0 = ,

Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.