Identyfikator artykułu: 000080322 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-05-2014

Czy urządzenia Arria V GX obsługują opcję Rate Match FIFO, gdy wyrównuje się słowo w trybie ręcznego wyrównania, a interfejs PMA-PCS ma szerokości 20 bitów?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, urządzenia Arria® V GX obsługują opcję Rate Match FIFO, gdy wyrównuje się słowo w trybie ręcznego wyrównania, a interfejs PMA-PCS ma szerokości 20 bitów.

  Z powodu błędu na rys. 5-6 niestandardowych konfiguracji nadajnika-odbiornika w podręczniku urządzeń Arria V (PDF) wskaźnik FIFO jest wyświetlany jako wyłączony.

  Rozdzielczość

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji niestandardowych konfiguracji nadajnika-odbiornika w podręczniku pdf dla urządzeń Arria V .

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V SX SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.