Identyfikator artykułu: 000080329 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 07-11-2014

Błąd (21180): nie można znaleźć ustawień prawnych dla węzła PLL "interlaken_inst|sv_pma:inst_sv_pma|sv_rx_pma:rx_pma.sv_rx_pma_inst|rx_pmas[0].rx_pma.rx_cdr" z referencyjną częstotliwością zegara "500,0 MHz" i częstotliwością zegara wyjścio...

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu błędu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 14.0, podczas kompilowania IP Seriallite III dla urządzeń Stratix® V, może występować błąd Instalatora powyżej, przy użyciu prędkości transmisji danych 12,5 Gb/s i częstotliwości referencyjnej zegara nadajnika-odbiornika 500 MHz.

  Rozdzielczość

  Następujące parametry można wyodrębnić z pliku RTL najwyższego poziomu seriallitu III 13.1.4, a następnie przenieść je do wersji IP Seriallite III 14.0.
                                                                         
  reference_clock_frequency => "312,500000 MHz",
  pll_ref_freq => "500,0 MHz",
  data_rate => "12500.00000 Mb/s"

  Inne kombinacje częstotliwości REFCLK nadajnika-odbiornika i transmisji danych dla IP Seriallite III mogą również spowodować błąd instalatora powyżej.  To samo obejście można zastosować poprzez wyodrębnienie parametrów z wersji 13.1.4 i przeniesienie ich do wersji IP Seriallite III 14.0.                                                                                             
                                                                         
  Ma to zostać naprawione w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.