Identyfikator artykułu: 000080387 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 30-11-2017

Błąd wewnętrzny: podsystem: DCALC, plik: /quartus/ddb/dcalc/dcalc_bcm_modules_cache.cpp, wiersz: 116

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime w wersji 17.1 i wcześniejszej, ten błąd może wystąpić podczas kompilowania projektów ukierunkowanych na rodzinę urządzeń Intel® Cyclone® 10 GX.

  Błąd występuje, gdy rodzina urządzeń Intel Cyclone 10 GX jest zainstalowana bez instalacji rodziny urządzeń Intel® Arria® 10.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj rodzinę urządzeń Intel Arria 10.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Intel® Cyclone® 10 FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.