Identyfikator artykułu: 000080418 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-06-2020

Dlaczego okno dialogowe Uaktualnij komponenty IP w programie Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.4 nie wymaga Intel® FPGA IP cewki P do aktualizacji PCI Express* wersji 19.3?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Twardy IP Avalon-MM Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • Twardy IP Avalon-ST Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Ze względu na problem Intel® FPGA IP cewki P do PCI Express* w wersji 19.3 wymaga ręcznego uaktualnienia, zanim będzie można je skompilować w wersji 19.4 i nowszej Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, otwórz IP cewki P Intel® FPGA do PCI Express* w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.4 Platform Designer i zregeneruj.

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition 20.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.