Identyfikator artykułu: 000080419 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 05-05-2021

Dlaczego podczas korzystania z wyładowania rejestru komunikatów o błędach w systemie Intel® FPGA IP na Intel® Arria® 10 FPGA zgłaszany jest błąd zegara?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP wyładowania rejestru komunikatów o błędach
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas korzystania z wyładowania rejestru komunikatów o błędach Intel® FPGA IP na Intel® Arria® 10 FPGA podano nieskrępowany zegar:

  emr_unloader_component|current_state. STATE_CLOCKHIGH

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, wygeneruj ograniczenia timingu, w tym polecenie "create_generated_clock" w pliku SDC. Na przykład:

  create_generated_clock —name emr_unloader_STATE_CLOCKHIGH -source [get_nets {* |alt_fault_injection_component|alt_fi_inst|twentynm_oscillator}] [get_keepers {* |emr_unloader_component|current_state. STATE_CLOCKHIGH}]

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.