Identyfikator artykułu: 000080434 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-06-2019

ERROR(16031): bieżący tryb wewnętrznej konfiguracji nie obsługuje inicjalizacji pamięci lub ROM. Wybierz tryb konfiguracji wewnętrznej z ERAM.

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • Układ FPGA Intel® IP FFT
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Powyższy błąd będzie widoczny podczas korzystania z rdzenia IP FFT w urządzeniach Intel® MAX® 10 SC, które nie obsługują funkcji Memory Initialization Compact, ponieważ IP FFT potrzebuje pamięci w chipie do przechowywania współczynników. Ten błąd będzie widoczny podczas syntezy, gdy IP FFT wystąpiło w projektach sc Intel® MAX® 10.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem podczas korzystania z FFT IP, użyj Intel® MAX® 10 urządzeń z funkcjami Flash lub Analog, obie te funkcje obsługują inicjację pamięci.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.