Identyfikator artykułu: 000080486 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-11-2020

Dlaczego w panelu ustawień zaawansowanej syntezy i instalatora wyświetlane są zduplikowane ustawienia?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.3, w panelu ustawień zaawansowanej syntezy i instalatora mogą występować zduplikowane ustawienia. Ten problem występuje, gdy oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro odczytuje nieprawidłowe ustawienia QSF dla projektów ukierunkowanych na urządzenia Intel® Stratix® 10.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, usuń bazę danych projektu i napraw nieprawidłowe przypisanie QSF.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.