Identyfikator artykułu: 000080512 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 10-04-2020

Dlaczego montażysze nie działają po przepływie update_mif?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.4, ten błąd może występować podczas uruchamiania zmontera dla projektów Intel® Arria® 10 po uruchomieniu przepływu update_mif za pomocą następującego polecenia:

  nazwa quartus_cdb --update_mif.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, użyj alternatywnego przepływu, aby zaktualizować pliki mif.

  1. Włącz "Włącz migawkę pośrednią" w ustawieniach -> -> ustawieniach zgodnych
  2. Zaktualizuj plik inicjalizacji pamięci
  3. Uruchom quartus_fit --finalizuj zamiast quartus_cdb --update_mif

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition 20.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.