Identyfikator artykułu: 000080532 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy przy wyborze radiatora do opakowania Arria II GX bez pokrywy muszę się martwić o jakiekolwiek ujawnione kondensatory sprzężenia podłoża?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W pakiecie bez pokrywy nie ma narażonych kondensatorów sprzężenia na podłożu na urządzeniach Arria® II GX.

Należy postępować zgodnie z wytycznymi w AN-358: zarządzanie termiczne dla FPGAs (PDF)do projektowania radiatora do pakietów bez pokryw.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Arria® II GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.