Identyfikator artykułu: 000080556 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy są jakieś znane problemy podczas próby połączenia zestawu narzędzi EMI z projektem?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, jeśli IP UniPHY zostało wygenerowane przy użyciu instrukcji generowania, mogą wystąpić problemy związane z nazwą ścieżki JTAG, która komunikuje się z zestawem narzędzi External Memory Interface (EMI). Spowoduje to, że zestaw narzędzi EMI nie będzie w stanie znaleźć IP UniPHY. Rozwiązaniem jest usunięcie instrukcji generowania.

Problem zostanie rozwiązany w przyszłej wersji Quartus.® Oprogramowanie II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 8 prod.

FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GS
Stratix® III FPGA
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.