Identyfikator artykułu: 000080607 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-04-2017

Dlaczego istnieje nieskrępowany zegar, altera_dual_boot: dual_boot_0|alt_dual_boot_avmm: alt_dual_boot_avmm_comp|alt_dual_boot: alt_dual_boot|ru_clk?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® Prime Standard Edition w wersji 15.1, ten komunikat ostrzegawczy może zostać wyświetlony w Analizatorze timingów TimeQuest podczas korzystania z Altera IP podwójnej konfiguracji. Ten problem pojawia się podczas projektowania ukierunkowanych na MAX® 10 urządzeń.

   

   

  Rozdzielczość

  Aby obejść ten problem, zastosuj następujące ograniczenie w pliku sdc.

  create_generated_clock -name {ru_clk} -source [get_ports {clk}] -divide_by 2 -master_clock {clk} [get_registers {*ru_clk}]

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition w wersji 16.0.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.