Identyfikator artykułu: 000080609 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 03-07-2018

Błąd wewnętrzny: podsystem: CDB_ATOM, plik: /quartus/db/cdb_atom/cdb_atom_sys.cpp, wiersz: 2735

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.0, ten błąd może występować podczas uruchamiania rekomendacji dotyczących szybkiego przesyłania terminów.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od aktualizacji 18.0 wersji 1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.