Identyfikator artykułu: 000080612 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 05-04-2018

Ostrzeżenie(12620): port wejściowy bufora wyjściowego we/wy "~ALTERA_MSEL0,INIT_DONE~~obuf" nie jest podłączony, ale atom napędza dwukierunkowy pin

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel®® Quartus®® Prime Pro Edition, ten komunikat ostrzegawczy może pojawić się po włączeniu sygnału INIT_DONE na SDM_IO pin, który ma również przypisany pin MSEL0. Ten komunikat ostrzegawczy może zostać wyświetlony. INIT_DONE piny MSEL są prawidłowo zaimplementowane w projekcie.

   

  Rozdzielczość

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłości Intel Quartus wersji oprogramowania Prime Pro Edition.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC
  Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.