Identyfikator artykułu: 000080650 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 10-10-2018

Błąd wewnętrzny: podsystem: FDI_DATA, plik: /quartus/ddb/fdi/fdi_timing_model.cpp, wiersz: 774

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.1, ten wewnętrzny błąd może występować podczas kompilowania projektu na urządzeniu Intel Cyclone® 10.

  Ten problem występuje podczas instalacji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition wyłącznie z obsługą urządzenia Intel® Cyclone® 10.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet pomocy technicznej dla Intel® Arria® 10 urządzeń.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.