Identyfikator artykułu: 000080658 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 22-02-2018

ALTMULT_COMPLEX rdzeń IP: błąd (272006): MGL_INTERNAL_ERROR: obiekt zasięgu ... szerokości <width> jest to niezgodne z prawem</width>

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • Układ FPGA Intel® IP ALTMULT_COMPLEX
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Standard Edition ten błąd może występować podczas tworzenia inkasowania rdzenia IP ALTMULT_COMPLEX w polu "dynamic_complex_mode" i gdy masz różne szerokości portu A i portu B.

  Opcja dynamicznego złożonego trybu jest dostępna tylko dla urządzeń Stratix V.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, użyj tych samych szerokości dla obu portów.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.