Identyfikator artykułu: 000080709 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 20-03-2015

Jak mogę ustawić napięcia zasilania nadajników-odbiorników do analizatora zasilania PowerPlay Power Analyzer (PPPA) w urządzeniach Arria V, Cyclone V lub Stratix V?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Kiedy PowerPlay Power Analyzer (PPPA) jest wykonywany w Quartus® Oprogramowanie II dla projektów opartych na urządzeniach nadawczo-odbiorczych ukierunkowanych na urządzenia Arria® V, Cyclone® V lub Stratix® V napięcia zasilania nadajników-odbiorników mogą zostać automatycznie określone przez zastosowanie urządzenia nadawczo-odbiorczego (takie jak ustawienie prędkości transmisji danych).  Mimo, że oprogramowanie Quartus® II ma opcje napięcia zasilania nadajnika-odbiornika wNapięcie ustawienie Ustawienia i warunki pracy kategoria pod Ustawienia, są one pomijane przez PPPA.

Przykładowo, w urządzeniach Cyclone V PPPA automatycznie ustawia VCCE_GXB i VCCL_GXB na 1,1 V podczas korzystania z PCIe Gen1, którego szybkość transmisji danych wynosi 2,5 Gb/s, automatycznie ustawia je na 1,2 V podczas korzystania z PCIe Gen2, którego szybkość transmisji danych wynosi 5,0 Gb/s.  Można jednak dostarczyć technologię 1,2 V do VCCE_GXB i VCCL_GXB w projekcie również za pomocą PCIe gen1.

Rozdzielczość

Aby ustawić napięcia zasilania nadajników nadawczo-odbiorczych na podstawie twojego projektu, możesz użyć następującego przypisania za pomocą Edytora przypisań:

VCCA_GXB

  1. Wybierz VCCA_GXB napięcie w kolumnie Nazwa przypisania
  2. Wybierz napięcie w kolumnie Wartość

VCCR_GXB/VCCT_GXB/VCCE_GXB

  1. Wybierz napięcie VCCR_GXB/VCCT_GXB w kolumnie Nazwa przypisania
  2. Wybierz napięcie w kolumnie Wartość

Szczegółowe informacje na temat tych przypisanych zadań można znaleźć na stronieUżytkownik rdzenia IP interfejsu PHY nadajnika-odbiornika Altera Przewodnik.

Zapoznaj się również z odpowiednim poradnikiem dla urządzenia, kartą katalogowymi lub złączem Pin Connection Wytyczne dotyczące bardziej szczegółowych informacji na temat ustawień napięcia zasilania nadajnika-odbiornika.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 12 prod.

FPGA SoC Cyclone® V ST
FPGA Arria® V ST SoC
FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V GT
FPGA SoC Cyclone® V SX
FPGA Cyclone® V GT
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Cyclone® V GX
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GZ
FPGA Arria® V SX SoC

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.