Identyfikator artykułu: 000080737 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-09-2012

Czy streamer MIF kontrolera rekonfiguracji obsługuje tryby adresowania bajtowego i słownego w urządzeniach Stratix V GX?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, streamer MIF kontrolera rekonfiguracji obsługuje tryby adresowania bajtowego i słownego w urządzeniach Stratix V GX.

  Adresowanie bajtowe to tryb domyślny. Aby zmienić tryb adresowania w streamerze MIF, zmodyfikuj bit [1] wewnętrznego rejestru MIF modułu streamera, 0x1, jak podano poniżej.

  Tabela 1. Przesunięcia wewnętrznego rejestru MIF modułu streamera
  Opis nazwy rejestru bitów offsetowych (R/W)
  tryb adresowania 0x1 [1] RW MIF określa tryb adresowania MIF
  1 = adresowanie tekstu
  0 = adresowanie bajtowe

  Instrukcja obsługi interfejsu IP nadajnika-odbiornika Quartus 12.0 i wcześniejszych wersji nie dokumentuje sposobów zmiany trybów adresowania i zostanie zaktualizowana w przyszłej wersji. Więcej informacji na temat kontrolera rekonfiguracji można znaleźć w Podręcznik użytkownika interfejsu PHY nadajnika-odbiornika .

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.